وزارت تحصيلات عالي افغانستان

10 اسد 1393
آرشيو مطالب:

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

اخبار اطلاعيه ها


لست داوطلبانيکه به پوهنتون تخنيکي - انجنيري ولايت غزني معرفي گرديده اند.

لست داوطلبان ولايت هاي پکتيکا، پکتيا، لوگر، زابل و ميدان وردک که پائين تر 280 نمره اخذ و قبلا به مؤسسات نيمه عالي آن ولايات به وزارت محترم معارف معرفي گرديده بودند که به اساس فيصله 20 / 3 / 1393 شوراي رهبري وزارت محترم تحصيلات عالي از هر ولايت 20 تن ذيلاً به ديپارتمنت هاي برق، جيولوجي و معدن پوهنتون تخنيکي - انجنيري ولايت غزني براي سال تحصيلي 1392 / 1393 معرفي گرديدند .

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com