وزارت تحصيلات عالي افغانستان

15 حوت 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

Not founded!

آدرس مورد نظر وجود ندارد.

لطفا به سايت مراجعه کنيد و صفحه دلخواه تان را انتخاب نماييد، از بازديدتان از سايت متشکريم.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com