وزارت تحصیلات عالی افغانستان


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی با عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش در مطابقت به ستراتیژی ملی تحصیلات عالی به آگاهی عامه و اطلاع رسانی به موقع باورمند است.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورسیه کشور بنگلادیش

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورسیه کشور عربستان سعودی

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورسیه کشور مصر

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورسیه کشور پاکستان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورسیه کشور امارات متحده عربی

ادامه

اطلاعیه بورسیه تحصیلی ماستری و دکتورای کشور فرانسه

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس های ماستری به مصرف شخصی کشور قزاقستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس های ماستری پوهنتون O.P. Jindal Global University کشور هندوستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه در مورد بورسیه تحصیلی کشور آسترالیا

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه در مورد بورسیه تحصیلی پوهنتون آمریکای بیروت

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس دوکتورا وفوق دوکتورا کشور سویس

ادامه