اعلان بست کادر علمی پوهنتون هرات !

nasir_admin
أحد, مارس 31 2024 7:45 صباحا
120525863

Closing Date


پوهنتون هرات برای بار دوم در سال ۱۴۰۳هـ.ش در رشته ذيل به سويه دوکتور و ماستر به کادر علمی ضرورت دارد.

پوهنځی  تعلیم وتربیه؛
•    ديپارتمنت جغرافیه (۱) بست.
داوطلبان می توانند به هدف  ثبت نام به بست کادر علمی یاد شده از تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۳ الی ۲۵/۱/۱۴۰۳هـ ش فورم های درخواستی خویش را پر کرده ترانسکریپت اصلی نمرات به زبان ملی و کاپی همین اعلان را از ویب سایت وزارت ( تایید شده ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی یا از سوی پوهنتون یاد شده) یکجا با کاپی تذکره خویش به پوهنتون مربوطه بسپارند.