اعلان کادری علمی پوهنتون کندهار!

nasir_admin
أربعاء, أكتوبر 05 2022 10:25 صباحا
safsfssss

Closing Date

 پوهنتون کندهار برای بار(اول ) در سال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته های ذيل به سويه دوکتور، ماستر ویا لیسانس به کادر های علمي جديد ضرورت دارد.
 پوهنځی: تعلیم وتربیه
ديپارتمنت فرهنگ و علوم اسلامی      (۱) بست.


  متقاضيان از تاریخ  ۱۰/۳/۱۴۴۴هـ ق الی  ۱۰/۴/۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.