اطلاعیه نتایج امتحان کاندیدان موفق در بورسیه های تحصیلی ICCR کشور هندوستان سال ۱۳۹۸

Azizorayakhel.admin

وزارت تحصیلات عالی کاندیدان واجد شرایط را در مقاطع لیسانس، ماستری و دوکتورا جهت اشتراک در بورسیه های تحصیلی ICCR کشور هندوستان به جانب سفارت آن کشور مقیم کابل معرفی نموده بود که آن سفارت محترم طی ایمیل رسمی لست کاندیدان را که بعد از سپری نمودن امتحان بورس مذکور کامیاب گردیده اند، ارسال داشته است.

ضم اطلاعیه هذا لست کاندیدان موفق مقاطع مختلف «۲۶» تن لیسانس، «۴۸۱» ماستری و «۱۳۹» تن دوکتورا موجود است، بنابر این مشمولین لست میتوانند قبل از تاریخ ۲۸ فبروری ۲۰۲۰ مطابق ۱۰ حوت ۱۳۹۸ اجراآت ذیل را انجام دهند.

 1. ثبت نام درسیستم مدیریت بورسیه های وزارت تحصیلات عالی با مراجعه به آدرس ذیل:

sms.mohe.gov.af

 1. ثبت نام در پورتال آنلاین بورسیه های (ICCR) از طریق آدرس ذیل:

www.a2ascholarships.iccr.gov.in

 1. کاندیدان موفق مکلف هستند، تا تمام فورم های مورد نیاز که درسیستم مدیریت بورسیه های وزارت تحصیلات عالی شامل:
 • فورم کاندیدی بورسیه
 • تعهد نامه
 • تضمین خط (دوتن اقارب نزدیک)
 • فورم صحی (دریکی از مراکز صحی معتبر تکمیل گردد)
 • شهادت نامه (مکتب)
 • دیپلوم (مقطع تحصیلی گذشته)
 • ترانسکرپت نمرات (مقطع تحصیلی گذشته)
 • اپلیکشن فورم بورسیه از طریق سایت پورتال (ICCR)
 • کاپی فورم سیستم مدیریت بورسیه های وزارت تحصیلات عالی

تکمیل نموده و اصل آنرا به غرفه های ۲۱ و ۲۲ شعبه پذیرش ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها تسلیم نمایند.

برای مشاهده لیست کاندیدان لینک ذیل را فشار دهید!

Documents

UG
PHD
PG

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۱ - ۷:۱
Background image

رهنمود خانه پری فورم جمع آوری اطلاعات برای سیستم آموزشی HELMS

ملاحظات

 •  اطلاعات به هر زبان که در اختیار پوهنتون پولی تخنیک کابل قرار میگیرد به همان زبان وارد سیستم میشود.
 • نهاد های تحصیلی مکلف هستند که معلومات درست را در اختیار پوهنتون پولی . . .
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ - ۸:۴
Background image

اطلاعیه به تعویق افتادن جلسات آفرگشایی

به تاًسی از مصوبه جلسه شماره (2) مورخ 08/01/1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و به استناد جزء (1) ماده دهم طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلو گیری از شیوع بیماری کرونا (کوید19) در . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۷:۴۱
Background image

اطلاعیه بورسیه های تحصیلی انستیتیوت فناوری خاراگپور (IITGP) کشور هند در مقاطع ماستری ودوکتورا

 

دفتر بین المللی روابط انستیتیوت فناوری خاراگپور (IITGP) پیرامون برنامه ماستری و دوکتورا برای متقاضیان واجد شرایط الی تاریخ 30 اپریل هر سال ابراز آمادگی نموده است.

گفتنی است که فیس . . .

بازگشت به اطلاعیه ها