اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به تبدیلی از یک نهاد تحصیلات عالی خصوصی به دیگر نهاد تحصیلات عالی خصوصی

Akmal_admin
اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به تبدیلی از یک نهاد تحصیلات عالی خصوصی به دیگر نهاد تحصیلات عالی خصوصی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به تبدیلی از یک نهاد تحصیلات عالی خصوصی به دیگر نهاد تحصیلات عالی خصوصی
به اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی بنابر آسیب پذیری سمسترها از اثر ویروس کرونا،‌ تحولات سیاسی اخیر، تغییر تقویم اکادمیک و نبود رخصتی زمستانی در نهاد های تحصیلات عالی خصوصی با در نظرداشت تطبیق شرایط ماده سی ام و سی و یکم مقرره آموزشی دوره لیسانس زمان تبدیل صرف برای سال ۱۴۰۰ از ۱۵ عقرب آغاز و به تاریخ ۱۵ قوس ۱۴۰۰ ختم می گردد. 
متقاضیان تبدیلی ها می توانند فورم های تبدیلی شانرا از سایت وزارت تحصیلات عالی و یا آمریت پذیرش این وزارت از بخش مسوولین نهاد های تحصیلات عالی خصوصی دریافت و بعد از موافقه دو نهاد تحصیلی دوباره به بخش پذیرش تحویل دهند.

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۱/۲/۲۴ - ۶:۲
Background image

قابل توجه استادان!

اطلاعیه!

قابل توجه استادان!

ریاست تخصصات وزارت تحصیلات عالی برای پنج بست خالی برنامه های ماستری خویش به استادان با شرایط ذیل ضرورت دارد:

۱ـ متخصص تفسیر و علوم قرآن.

۲ـ متخصص حدیث و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۲ - ۱۸:۱
Background image

اطلاعیه پوهنتون بین المللی افغان

پوهنتون بین المللی افغان برای سال 1443هـ ق که برابر است با سال 1401 هـ ش در مقاطع ماستری و دوکتورا در رشته های ذیل محصل و فاضل می پذیرد:

ماستری:

1- فقه و قانون (قسم الفقه و القانون)

. . .
پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۲ - ۱۷:۴۸
Background image

قابل توجه محصلان و فضلاء

اطلاعیه!
 قابل توجه محصلان و فضلاء!
 وزارت تحصیلات عالی در برنامه ریاست تخصصات خویش در سال ۱۴۰۱ هـ ش در رشته های تخصص ذیل محصلان و فضلاء را می پذیرد: 
۱ـ  تخصص تفسیر و علوم قرآن   
۲ـ . . .

بازگشت به اطلاعیه ها