اعلان تدارکاتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

Akmal_admin
MOHE

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره داوطلبی

SREU/G-002/NCB-14

ریاست پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی باز پروژه تدارک قرطاسیه باب  و مواد تنظیفاتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را در حافظه یا فلش دیسک به طور سافت از آمریت تهیه و تدارکات، پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات و طور سربسته  الی تاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ روز  شنبه ساعت (۱۰) بجه قبل از ظهر از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی بدست آورده میتوانند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ(۱۰۳.668) یکصدو سه هزارو شش صدو شصت و هشت افغانی می باشد.

جلسه آفرگشایی درآمریت تهیه وتدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به ساعت (۱۰) بجه قبل ازظهر به روز شنبه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ تدویر میگردد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ - ۷:۱۸ میدان وردګ
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان : پروژه تهیه وتدارک یک پایه جنراتور ۴۵ کیلو وات با تمام اموارت ایجابی آن برای موسسه تحصیلات عالی میدان وردک.

شماره دعوت به داوطلبی  MOHE/99/NCB/G-009

وزارت تحصیلات عالی ازتمام . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ - ۶:۳۶ هلمند
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

پروژه  تهیه و تدارک تجهیزات لابراتواری دیپارتمنت های مالداری، هارتیکلچر، تیشوکلچر پوهنحی زراعت، دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری و کلینک پوهنحی وترنری پوهنتون هلمند

نمبر تشخیصیه:   NPA . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۵:۳۰
Background image

اعلان تدارکاتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مقدار (۱۴۰۰۰) لیتر تیل دیزل و مقدار (۱۰۰۰۰) لیتر تیل پطرول برای وسایط نقلیه و جنراتور های پوهنتون . . .

Back to tenders