اعلان تدارکاتی پوهنتون طبی کابل پروژه قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت شفاخانه ها و پوهنتون علوم طبی کابل (ابوعلی ابن سینا)

safiullah_user
b

Publish Date

Closing Date

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل " ابوعلی ابن سینا"  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینمایدتا درپروسه داوطلبی باز ملی پروژه قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل  و شفاخانه های تدریسی این پوهنتون  اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱حوت۱۳۹۸ از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون علوم طبی دراوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه را مطالعه نموده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات و طور سربسته  ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد .

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ارایه گردد. و جلسه آفرگشایی بروز و تاریخ تعیین شده مندرج شرطنامه ساعت (۱۰) قبل ازظهر درمعاونیت مالی و دارای، ریاست پوهنتون علوم طبی کابل واقع سرک عمومی کارته سخی دایر می گردد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ - ۸:۰
Background image

اطلاعیه به تعویق افتادن جلسات آفرگشایی

به تاًسی از مصوبه جلسه شماره (2) مورخ 08/01/1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و به استناد جزء (1) ماده دهم طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلو گیری از شیوع بیماری کرونا (کوید19) در . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ - ۷:۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

 

عنوان: پروژه وصل انترنت و شبکه سازی داخلی لیلیه نسوان پوهنتون کابل 

شماره دعوت به داوطلبی:MOHE/99/NCB/NC-005

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید، تا در پرو . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ - ۶:۴۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان:  پروژه ایجاد دو باب لابراتوار کمپیوتری پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل

شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/99/NCB/G-030

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

Back to tenders