اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل

Azizorayakhel.admin
a

Publish Date

Closing Date

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه تهیه و تدارک دو نوع  تیل (پطرول و دیزل) مورد ضرورت سال مالی (۱۴۰۰) آن اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ۸/۷/۱۳۹۹ از آمریت قرارداد های پوهنتون  علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا دراوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه متذکره را مطالعه و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ارایه نمایند. فرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

 تضمین آفر بصورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی بروز تعیین شده مندرج در شرطنامه ساعت (۱۰) بجه قبل ازظهر در معاونیت مالی و اداری پوهنتون طبی کابل ابوعلی ابن سینا برگزار می گردد.

 

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۴:۳۸ کابل
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد ‍‍پروژه برنامه انکشاف تحصیلات عالی

Contract Award Notice

 

Client: Ministry of Higher Education

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۶ - ۷:۲۸ ننگرهار
Background image

پروژه تهیه و تدارک 33 قلم مواد اعاشوی لیلیه های پوهنتون ننگرهار برای سال مالی 1399

شماره دعوت به داوطلبی: NPA/MoHE/99/G-7135/NCB        

اداره تدارکات ملی (NPA) به نماینده گی وزارت محترم تحصیلات عالی  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۸:۴۹
Background image

پروژه تهیه و تدارك 7 قلم تجهیزات طبی شفاخانه هاي تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل

شماره دعوت به داوطلبی: NPA/MOHE/99/G-6249/NCB

اداره تدارکات ملی {NPA} به نماینده گی وزارت محترم تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و . . .

Back to tenders