اعلان داوطلبی پوهنتون علوم طبی کابل” ابوعلی ابن سینا”

ameen_admin
sdkjfkjsdfkjsd


موضوع : پروژه ترمیمات تعمیرات ریاست شفاخانه تدریسی میوندبابت سال مالی ۱۴۰۲
ریاست شفاخانه تدریسی میوند ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی باز پروژه ترمیمات تعمیرات ریاست شفاخانه تدریسی میوند بابت سال مالی ۱۴۰۲ اشتراک نموده ونقل شرطنامه را ازتاریخ نشراعلان الی ۲۱ تقویمی ازمدیریت عمومی تهیه و تدارکات، ریاست شفاخانه تدریسی میوند دراوقات رسمی بدست آوردند شرطنامه متذکره را مطالعه و آفرخویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ارایه نمایندآفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفربه صورت تضمین بانکی بوده وجلسه آفرگشایی به روز تعین شده مندرج شرطنامه ساعت (۱۰) قبل ازظهر درشعبه آمریت مالی واداری برگزار می گردد.

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱ - ۱۰:۴۵
Background image

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به ختم پروسه تبدیلی

به اطلاع تمام محصلان نهاد های تحصیلات عالی امارتی رسانیده می شود که، معیاد پروسه تبدیلی که طی ماه های (جدی و دلو) سال ۱۴۰۲ هـ.ش اغاز شده بود رسما به پایان رسیده است.
بناَ از تمام محصلان . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۰:۵۶
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی و کمره امنیتی برای پوهنتون . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۵:۵۱
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک (31) قلم فرنیچرباب مورد ضرورت جامعات دینی . . .

بازگشت به اطلاعیه ها