اعلان دعوت به داوطلبی

safiullah_user
ن

Publish Date

Closing Date

 

عنوان: پروژه تهیه و خریداری ده پایه کمپیوتر لب تاب برای ریاست های مرکز وزارت  .

 

شماره دعوت به داوطلبی : MOHE/99/NCB/G-022

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید، تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری ده پایه کمپیوتر لب تاب برای ریاست های مرکز وزارت  اشتراک نموده ، نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت ۲۳ روز به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم، کابل ــ افغانستان ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ (۵۰۰۰۰) پنجاه هزار افغانی می باشد جلسه آفرگشایی در دفتر جلسات ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی دایرمی گردد.

نوت : تاریخ نشر اعلان  ۱۳۹۹/۲/۱۳ و تاریخ ختم اعلان  ۱۳۹۹/۳/۱۰  می باشد.

 

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۴ - ۷:۳۴
Background image
دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۵:۵۸
Background image

اعلان تدارکات پوهنتون کابل

فورم شمارهP_ 01

پروژه حفظ ومراقبت ساختمانها (تعــمیرات، پیاده روها وساحات سبز) پوهنتون کابل ضرورت سال مالی 1399: ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی ازتمــــــام واجــــــدین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۷ - ۸:۶
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان : پروژه ایجاد مرکزانکشاف مسلکی ( pdc) برای بیست نهاد تحصیلی شامل (4)لات (لات سوم).

:شماره دعوت به داوطلبی MOHE/98/NCB/G-071/Re-Bid)

وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد شرایط . . .

Back to tenders