سرپرست وزارت تحصیلات عالی کمیسیون تثبیت قابلیت های ملی افغانستان را امروز افتتاح نمود

safiullah_user
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۶:۵۷
h

این کمیسیون به اساس فیصله شماره 12 کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر تهیه سند تثبیت قابلیت های ملی افغانستان (NQF) و بر اساس پلان های اصلاحی و انکشافی وزارت تحصیلات عالی تحت ریاست پوهندوی سید فرهاد شهید زاده رییس ارزیابی و معادلت اسناد تحصیلی برون مرزی و با عضویت اساتید پوهنتون های مرکز تشکیل شده است.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، ضمن قدردانی از ریاست ارزیابی و معادلت اسناد تحصیلی برون مرزی و اساتید شامل در کمیسیون گفت: " بحث ها در مورد ایجاد کمیسیون تثبیت قابلیت ها از سال 2008 به این سو در افغانستان آغاز شد؛ ولی بنابر عوامل مختلف در این قسمت پیشرفتی صورت نگرفت که خوشبختانه به اثر تلاش های وزارت تحصیلات عالی کمیسیون یاد شده کار خویش را آغاز و امروز افتتاح گردید."
پوهنمل بالاکرزی اضافه کرد که به اساس فیصله کابینه کشور وزارت تحصیلات عالی و سایر ادارات ذیربط موظف گردیند تا به منظور تطبیق بهتر معیارات کنوانسیون منطقه ی آسیا پسیفیک و سازمان یونسکو در مورد شناسایی مدارک تحصیلات عالی افغانستان، تهیه و طرح سیستم ملی معلوماتی تحصیلی و ترجمه اسناد تقنینی به زبان انگلیسی اقدام نمایند که امروز وزارت تحصیلات عالی گام های نخست خویش را در این راستا برداشت.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی به اعضای کمیسیون یاد شده هدایت داد تا چارچوب مسوده تثبیت قابلیت ها را به اساس معیار های سازمان یونسکو و مطالعه کمیسیون های مشابه کشور های منطقه و جهان نهایی ساخته تا بعداً در شورای عالی علمی، فرهنگی و سرمایه بشری و جلسه کابینه ارایه گردد.
پوهنمل بالاکرزی اظهار داشت که در سال 1398 در بخش های مختلف وزارت تحصیلات عالی منجمله تشکیلات این وزارت تغییرات معقول به میان آمد که نتایج مثبت در قبال داشت و امید است بتوانیم با ایجاد ریاست ارزیابی و معادلت اسناد تحصیلی برون مرزی و کمیسیون یاد شده آهسته آهسته بر مشکلات موجود در نظام تحصیلات عالی کشور فایق آیم.
پوهندوی سید فرهاد شهید زاده رییس ارزیابی و معادلت اسناد تحصیلی برون مرزی و رییس کمیسیون یاد شده در مورد پلان عمل، چگونگی ساختار (NQF) افغانستان، مطالعه معیار های منطقه ی و جهانی جهت تهیه مودل بهتر برای کشور معلومات ارایه نمود.
وی گفت سند تثبیت قابلیت های ملی به عنوان یک سند استراتیژیک که می تواند سیستم تحصیلات عالی افغانستان را به دنیا معرفی و زمینه معادلت سازی اسناد تحصیلی را مهیا ساخته و ما را در قسمت چگونگی تربیه نیروی بشری که با کدام ظرفیت ها و مهارت ها به بازار کار معرفی گردد، رهنمایی خواهد کرد.
در این نشست همچنان اساتید عضو کمیسیون نقطه نظریات شان را در مورد معیار های جهانی و منطقه ی برای افغانستان ارایه نمودند که از سوی اشتراک کنندگان مورد بحث قرار گرفت.
قرار است این کمیسیون در مراحل بعدی برنامه ها و پلان های شان را با سایر وزارت خانه ها و ادارات ذیربط شریک ساخته و یک سند جامع را تهیه نمایند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۵:۳۷
Background image

نشستی به منظور مصرف معقول بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی دایر شد

به هدف تنظیم و هماهنگی بهتر امور کاری میان ریاست های اکادمیک و اداری، مصرف معقول بودجه انکشافی و استفاده موثر از نیروی بشری؛ نشستی تحت ریاست معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی دایر و. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۷:۵۰
Background image

رئیس جدید پوهنتون پولی تخنیک کابل رسماً به کارش آغاز کرد

رئیس جدید پوهنتون پولی تخنیک کابل از سوی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی به کارمندان آن پوهنتون معرفی و رسماً به کار آغاز  نمود.

پوهندوی سید فرهاد شهید زاده معین امور محصلان وزارت. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۸ - ۵:۵
Background image

رییس جدید التقرر پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی معرفی شد

پوهنوال لیلما شریفی یما به حیث رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی مقرر گردید.

در محفلی که به مناسبت معرفی خانم شریفی دایر گردید، پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده معین امور محصلان. . .

BACK TO NEWS