متخصص جراحی عمومی

Azizorayakhel.admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۷:۵۷
ش

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه        :  متخصص جراحی عمومی 

وزارت/اداره         :  تحصیلات عالی

موقعیت               :  کابل

بخش                : پوهنتون طبی ، کلینیک تدریسی نسائی ولادی

بست                 : ( 3 )  

گزارشدهی به       : امریت کلینیک      

گزارشگیری از     : ندارد

کود                  :

هدف وظیفه: کمک  ورهنمایی دوکتوران شامل برنامه های تخصصی و معالجه مریضان مطابق تقیسم اوقات مرتبه

.......................................................................................................................................

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان شف مربوطه   جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده
 2. تداوی و معالجه مریضان داخل و خارج بستر مطابق تقیسم اوقات مرتبه جهت صحت یاب شدن شان  
 3. اجرای عملیات های مربوطه مطابق تقسیم اوقات مرتبه
 4. سهمگیری در قسمت تهیه وتطبیق کوریکولـم ها و مواد درسی در همکاری باشف مربوطه
 5. سهمگیری در تدویر و تنظیم  ورکشاپ ها و سیمینار های  علمی برای دوکتوران شامل برنامه های  تخصصی
 6. ترتیب دوسیه مریضان و ارایه اسناد کتبی، معاینات فزیکی، لابراتواری و رادیولوژی مطابق رهنمودها و فورمهای مربوطه
 7. ارایه مشوره و معلومات صحی و وقایوی  لازم به مریضان جهت رفع مشکلات صحی شان 
 8. اجرای نوکریوالی در شف مربوطه و سرویس عاجل مطابق لست تهیه شده از طرف اداره
 9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوطه برایش محول میگردد

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
  • داکترMD) ( طب به درجات بالاتر تحصیلی طبی ترجیح داده میشود.
 2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  • پلانگذاری ، مدیریت و منجمنت، مفاهمه ، ارتباطات، امور بهداشتی ، استفاده از تکنالوژی معلوماتی 

رهنمود بست های تخصصی

فورم کاریابی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies