پروژه تهيه و تدارک تجهيزات لابراتواری ديپارتمنت های مالداری، هارتيکلچر، تيشوکلچر پوهنحی زراعت، ديپارتمنت سيول پوهنحی انجينری و کلنيک پوهنحی وترنری پوهنتون هلمند شامل دو لات {لات دوم تجهيزات ماشينری

Azizorayakhel.admin
ش

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبی:  MOHE/99/NCB/G-066

وزارت تحصيلات عالی از تمام داوطلبان و اجد شرايط دعوت مينمايد، تا در پروسه داوطلبی پروژه تهيه و تدارک تجهيزات لابراتواری ديپارتمنت های مالداری، هارتیکلچر، تيشوکلچر پوهنحی زراعت، ديپارتمنت  سيول پوهنحی انجينری و کلنيک پوهنحی وترنری پوهنتون هلمند شامل دو لات {لات دوم تجهيزات ماشينری} اشتراک نموده، نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رايگان در حافظه يا فلش دسک از ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته بعد از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 روز به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم، کابل ــ افغانستان ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر به شکل تضمین بانکی به مبلغ (18,500)  هژده هزار و پنجصد افغانی می باشد جلسه آفرگشایی در دفتر جلسات ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی دایر می گردد.

نوت:- همچنان داوطلبان میتوانند سافت شرطنامه را از سایت اداره تدارکات ملی طور رایگان دانلود نمایند (http://www.ageops.net)

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۱۴ - ۶:۴۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظر دارد تا قرارداد پروژه ترمیم و تجهیز کودکستان پوهنتون فاریاب تحت شماره داوطلبی (M . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۰:۲۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات  به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد پروژه تمدید آب آشامیدنی از شبکه شهری ایبک الی موسسه تحصیلات . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۱:۳۵
Background image

تعدیل جلسه قبل از داوطلبی

اسم پروژه: پروژه اجرای تست خاک تعمیر پوهنحی طب پوهنتون هرات

شماره داوطلبی: MOHE/99/NCB/w-011

مرجع اسناد داوطلبی

اصل

تعدیلات

    . . .

Back to tenders