پوهنتون ها بعد از ختم ایام قرنطین مکلف به برگزاری صنف های تشدیدی حضوری بین ۸ تا ۱۰هفته که به ادامه سیستم مدیریت آموزشی غیر حضوری (HELMS) است می باشند.

safiullah_user
دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۶ - ۷:۳۱
gg

این مطلب را پوهندوی سید فرهاد شهید زاده معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی در نشستی که با رئیس اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و جمعی از روئسا و نمایندگان این نهاد های تحصیلی داشت ابراز نموده گفت، که سیستم متذکره به اساس نیاز بحیث ممد درسی و برای انتقال دانش و مشغولیت مفید برای محصلان بکار گرفته شده است.

وی با قدردانی از نهاد های تحصیلی که با استفاده از تکنالوژی معلوماتی در این مدت در انتقال دانش به محصلان ممد واقع شده اند اظهار داشت که دوره آموزشی سمستر وار محصلان میتواند با یک دوره تشدیدی آموزش حضوری چند هفته یی تکمیل گردد.

معین امور محصلان افزود که به همین منظور طرحی دو گزینه یی را جهت رفع مشکلات نهاد های تحصیلات عالی خصوصی و زمینه سازی تکمیل دروس محصلان در سال جاری روی دست گرفته است. همچنان با توجه به جلسه یوم پنجشنبه گذشته با هیات رهبری اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی این اتحادیه طرح خود را به معین امور محصلان که شامل درس غیر حضوری و بعدا درس حضوری پس از قرنطین باشد تقدیم نمودند.

پوهندوی شهید زاده معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی همچنان از ریاست اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خواست که با در نظر داشت شرایط موجود در کشور راهکارهای شان را در رابطه به تخفیف فیس ها در نهاد های تحصیلی نیز ارائه نمایند.

دکتور شفیع نعیمی رئیس اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و چند تن از اعضای این اتحادیه با ارائه نظرات شان در زمینه های رفع مشکلات و چالش ها فرا راه نهاد های تحصیلی خصوصی از توجه وزارت تحصیلات عالی در جهت رفع این مشکلات قدردانی نمودند.

در این جلسه روی هماهنگی بیشتر و روابط نزدیکتر برای بهبود امور موسسات تحصیلات عالی خصوصی و تسهیلات در عرضه خدمات تحصیلی از سوی این نهادها تاکید صورت گرفت.

قرار است در جلسه بعدی به روز پنجشنبه آینده بالای طرح مشترک آغاز و ختم سمسترهای تحصیلی در سال جاری و سایر برنامه ها در خصوص نهاد های تحصیلات عالی خصوصی تصامیم لازم اتخاذ و به منصه اجرا گذاشته شود.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۵:۱۸
Background image

جلسه نوبتی کمیسیون موسسات تحصیلات عالی خصوصی دایر گردید

جلسه نوبتی کمیسیون موسسات تحصیلات عالی خصوصی تحت ریاست معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی و با اشتراک اعضای محترم کمیسیون یاد شده دایر شد.

در آغاز جلسه پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۵:۱۴
Background image

از روز بیرق ملی در وزارت تحصیلات عالی تجلیل شد

از هفتم اسد روز بیرق ملی کشور، در وزارت تحصیلات عالی تجلیل بعمل آمد.

در مراسم ویژه ی که به همین مناسبت در محوطه وزارت تحصیلات عالی با حضورداشت هئیت رهبری وزارت تحصیلات عالی، منسوبین. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۶ - ۱۰:۵۲
Background image

نشستی به منظور طرح بازدید قبل از بازنگری و غنامندی آن در جریان دوره آموزشی برگزار شد

به منظور گرد آوری نظریات و پیشنهادات رؤسا و معاونان علمی نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در مورد طرح بازدید قبل از بازنگری و غنامندی آن در جریان دورۀ آزمایشی که قرار است به زودی آغاز. . .

BACK TO NEWS