اعلان کادری علمی موسسه تحصیلات عالی فراه

safiullah_user
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۷:۵۳
ب

Closing Date

موسسه تحصیلات عالی فراه  در سال ۱۳۹۹ برای بار اول در رشته های ذيل به سويه ماستر، داکتر و لیسانس به  کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 پوهنحی : اقتصاد  

  دیپارتمنت : اقتصاد ملی                                             دو بست 

  دیپارتمنت : اداره وتجارت                                          دو بست 

 متقاضيان ازتاريخ ۵حمل ۱۳۹۹الی۳۱حمل۱۳۹۹درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.