اعلان کادری علمی موسسه تحصیلات عالی غور

safiullah_user
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۸:۲
j

Closing Date

 

      مؤسسه تحصیلات عالی غور در سال ۱۳۹۹ برای باراول در رشته های ذيل به سويه داکتر، ماسترویا لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی تعلیم وتربیه

دیپارتمنت :  ریاضی                                              یک بست

 دیپارتمنت :  کیمیا                                                یک بست

دیپارتمنت :  دری                                                   دوبست

دیپارتمنت :  انگلیسی                                             سه بست

دیپارتمنت :علوم وفرهنگ اسلامی                             یک بست 

دیپارتمنت :تاریخ                                                   دو بست

دیپارتمنت :  پشتو                                                 یک بست

دیپارتمنت : روانشناسی                                          یک بست

پوهنحی : زراعت  

دیپارتمنت :اگرانومی                                              دو بست

دیپارتمنت :علوم حیوانی                                         سه بست

پوهنحی : کمپیوتر ساینس

دیپارتمنت : سیستم معلوماتی                                    سه بست

دیپارتمنت : انجنیری شبکه                                      سه بست

  متقاضـيان ازتاريخ ۶حمل ۱۳۹۹ الی۴ ثور ۱۳۹۹درخــــــواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کـــــــاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.