بست های کادر علمی پوهنتون لغمان

Azizorayakhel.admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۰:۳۱
ش

Publish Date

Closing Date

Location لغمان
Form
16 + 4 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون لغمان در سال ۱۳۹۹ بــرای بار سوم در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و  لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی: تعلیم و تربیه

دیپارتمنت: بیولوژی                                                           یک بست   

دیپارتمنت: کیمیا                                                               یک بست

پوهنحی: انجنیری

دیپارتمنت: سیول                                                              یک بست

پوهنحی: ادبیات و علوم بشری

دیپارتمنت:  پشتو                                                              یک بست   

دیپارتمنت: ژورنالیزم                                                        یک بست   

پوهنحی: زراعت

دیپارتمنت : جنگلات                                                          یک بست  

متقاضيان از تاريخ ۸ اسد ۱۳۹۹الی ۲۳ اسد ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.