بست های کادر علمی پوهنتون فاریاب

Azizorayakhel.admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۶ - ۸:۲۴
ب

Publish Date

Closing Date

Location فاریاب
Form
6 + 1 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

 پوهنتون فاریاب بـــــــــــرای سال ۱۳۹۹بار مجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر/ ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی: تعلیم و تربیه    

دیپارتمنت: تعلیمات عمومی                                         یک بست .  

پوهنحیادبیات وعلوم بشر ی     

دیپارتمنت: جغرافیه                                                    یک بست .  

متقاضيان از تاريخ ۵  میزان  ۱۳۹۹ الی ۲۰ میزان ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.