اعلان کادرعلمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

Akmal_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۰:۱۱
ب

Publish Date

Closing Date

Location کابل
Form
7 + 6 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی درسال ۱۳۹۹ برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و یا ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.  

پوهنحی :  علوم اجتماعی  

دیپارتمنت:  تاریخ                                         یک بست .

    متقاضيان ازتاريخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۹ الی ۱۵ قوس ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.