اعلان کادرعلمی پوهنتون پولی تخنیک کابل

Hamid_Obaidi
چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ - ۶:۵۶
ب

Publish Date

Closing Date

Location کابل
Form
10 + 3 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون پولی تخنیک کابل برای ۱۳۹۹ به باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   جیوماتیک و کدستر     

دیپارتمنت    GIS                                                           یک  بست  

  متقاضيان ازتاريخ ۵ قوس ۱۳۹۹ الی ۵ جدی ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.