اعلان بست کادری علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل!

nasir_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳ - ۴:۴۸
sagrgwettrutyikhmnb

Closing Date

 پوهنتون پولی تخنیک کاابل برای بار (سوم) درسال ۱۴۴۴هـ.ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی الکترومیخانیک:
ديپارتمنت انجنیری برق (۱) بست.

متقاضيان از تاریخ ۲۹/۶/۱۴۴۴ الی ۱۰/۷/۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.