اعلان بست کادری علمی پوهنتون پروان !

ameen_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵ - ۶:۱۶
ffffffffffffffffffffffffff

Closing Date

 پوهنتون پروان برای بار دوم درسال ۱۴۴۴ هـ ق در رشته ذيل به سويه دوکتور، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنځی اقتصاد:    
ديپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات (۱) بست .

متقاضيان از تاریخ ۳/۷/۱۴۴۴ الی ۱۴/۷/۱۴۴۴هـ ق درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.