جلسه بورد مشورتی انکشاف مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، تحت ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی دایرگردید

safiullah_user
Mon, Feb 10 2020 8:27 AM
gg

دراین جلسه پوهاند دکتور بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، پوهاند عبدالقدیر خموش رییس اداره ملی امتحانات، تعدادی از رؤسای این وزارت و نمایندگان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی اشتراک ورزیده بودند.
در جلسه گزارش کاری مسوولان پیرامون رسیدگی به مشکلات محصلان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی استماع گردید و بعد از بحث همه جانبه فیصله صورت گرفت تا آن عده نهاد های تحصیلات عالی خصوصی که با گذشت 6 ماه تا کنون در ارسال نتایج امتحان کانکور سمستر خزانی شان به اداره ملی امتحانات و از آن طریق به ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی سهل انگاری کرده اند؛ الی 1 حوت 1398 مهلت دارند تا نتایج شان را ارسال نمایند، در غیر آن شمولیت محصلان شان در سمستر متذکره نزد وزارت تحصیلات عالی مشروعیت نداشته و امتحان کانکور 1399 این نهاد ها نیز پذیرفته نخواهد شد که مسؤولیت بعدی به دوش خود نهاد های متذکره می باشد؛ هکذا کمیته ملی اختصاصی مشترک وزارت تحصیلات عالی و اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد تعلیق رشته های مربوط این نهاد ها تصمیم اتخاذ خواهد گرفت.
در این جلسه طرزالعمل اخذ امتحان کانکور مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که توسط کمیته اختصاصی قبلا تهیه گردیده بود، مورد تائید قرار گرفت؛ هکذا بورد پیشنهاد کمیته اختصاصی مبنی بر اخذ امتحان کانکور مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را نیز تائید نمود تا امتحان عمومی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در سمستر بهاری از تاریخ 10 حوت تا 30 ام حوت سال 1398 و امتحان متفرقه سمستر بهاری مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از اول تا دهم حمل برگزارگردد.
شروع سمستر بهاری مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برای محصلان جدیدالشمول نیز 15 تا 20 حمل تعیین گردید.
در پایان جلسه پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی هدایت داد تا تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی در هماهنگی با ریاست اطلاعات، نشرات و روابط عامه این وزارت، کتاب معلومات پوهنتون های دولتی و خصوصی افغانستان را به منظور نشر در وب‌سایت وزارت تحصیلات عالی تحت نام National Information Center (NIC) که بعدا توسط سازمان یونسکو (UNESCO) و سازمان همکاری های منطقه یی جنوب آسیا ( SAARC) مورد استفاده قرار می گیرد، تدوین و تهیه نمایند.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS