اطلاعیه بورسیه های تحصیلی انستیتیوت فناوری خاراگپور (IITGP) کشور هند در مقاطع ماستری ودوکتورا

safiullah_user
h

 

دفتر بین المللی روابط انستیتیوت فناوری خاراگپور (IITGP) پیرامون برنامه ماستری و دوکتورا برای متقاضیان واجد شرایط الی تاریخ 30 اپریل هر سال ابراز آمادگی نموده است.

گفتنی است که فیس پوهنتون، مصارف محل اقامت و کمک مالی ماهانه از طرف کشور بورس دهنده تمویل میگردد.

جهت معلومات بیشتر به صورت آنلاین لینک  www.international.iitgp.ac.in مراجعه کنید.

شرایط بورسیه :

  1. سن کاندید مقطع ماستری از 35 و دوکتورا از 40 سال بیشتر نباشد.
  2. فیصدی نمرات کاندیدان از 65 فیصد کمتر نباشد.
  3. کاندید به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشد( ارائه سند لسان انگلیسی).
  4. کاندید باید اسناد تحصیلی( دیپلوم، ترانسکرپت نمرات) به متن انگلیسی و تائید شده وزارت امورخارجه را بدست داشته باشد.
  5. کاندید باید دارای پاسپورت الکترونیکی باشد که معیاد ختم آن از دو سال کمتر نباشد.

لست رشته ها واپلیکیش فورم و  سایر جزئیات معلوماتی در مورد بورسیه مذکور ضمیمه اطلاعیه هذا نیز قابل دریافت است.

علاقمندان بورس تحصیلی فوق الذکر درصورتیکه واجد شرایط باشند کاپی اسناد و اپلیکیشن فورم های خویش را قبل از تاریخ      ۳۰حمل۱۳۹۹ به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها تسلیم نمایند.

جهت معلومات بیشتر به لینگ زیر مراجعه نماید.

file. form

IITGP.courses

 file.1

file2

file3

file4

file5

Latest announcements

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Sat, Jan 18 2020 7:29 AM
Background image

MBA in University of Herat

Faculty of Economics, University of Herat plans to register new application for its MBA program.

Interested applicants are requested to visit Students’ affair Management and Master . . .

Tue, Aug 06 2019 11:23 AM
Background image

Announcement of the Ministry of Higher Education undergraduate scholarships in Qatar

Qatar announced the award of two sets of scholarships for the Afghanistan Government, which is distributed by the decision of the High Commission of the Ministry of Higher Education . . .

Back to announcements