رهنمود خانه پری فورم جمع آوری اطلاعات برای سیستم آموزشی HELMS

Azizorayakhel.admin
mohe

ملاحظات

  •  اطلاعات به هر زبان که در اختیار پوهنتون پولی تخنیک کابل قرار میگیرد به همان زبان وارد سیستم میشود.
  • نهاد های تحصیلی مکلف هستند که معلومات درست را در اختیار پوهنتون پولی تخنیک کابل قرار دهند و مسئولیت درستی اطلاعات بدوش خود نهاد تحصیلی می باشد.
  • تمام نام های مختصر(کد) باید به زبان انگلیسی باشند.
  • صفحات(sheets) ششم و هفتم  برای هر دیپارتمنت تکرار میشوند.

صفحه اول (List of Required Documents Sheet)

در این صفحه اطلاعات که برای سیستم آموزشی HELMS ضرورت است لست شده است. نهادهای تحصیلی با استفاده از این لست می توانند چک نمایند که آیا تمام اطلاعات لازم را در صفحات (sheets)  ثبت نموده اند یا خیر.

صفحه دوم (List of Universities Sheet)

در این صفحه اتحادیه پوهنتون های خصوصی لیست تمام پوهنتون ها را به شمول اسم، نام مختصر (کد) و شهر که در آن پوهنتون فعالیت می نمایند را خانه پری می نماید. قابل یادآوری است که پوهنتون که دارای چندین شعبه میباشند هر شعبه آن بطور جداگانه ثبت میشوند.

صفحه سوم (List of Faculties & Depts Sheet)

در این  صفحه (sheet) هر پوهنتون اطلاعات فاکولته ها و دیپارتمنت ها خود را ثبت می نماید. این اطلاعات شامل نام و نام مختصر (کد) هر فاکولته و دیپارتمنت میگردد.

صفحه چهارم (List of Cohorts within Department Sheet)

در این  صفحه (sheet) هر دیپارتمنت مشخصات و اطلاعات دوره ها (Cohorts) خود را ثبت می نماید.  این مشخصات شامل نام دیپارتمنت، نام مختصر (کد) دیپارتمنت، درجه دوره (لیسانس،ماستر، و یا داکتر)، سال، تایم درسی (صبح، قبل از ظهر، بعد از ظهر، و یا شبانه)، گروپ (در صورت موجودیت چندین صنف هم زمان)، و جندر (در صورت جدا بودن صنف های ذکور و اناث) می باشند.

در صورت که نام های دوره ها در دیپارتمنت مشخص و ثابت باشد؛ دیپارتمنت میتواند تنها اسم دیپارتمنت، نام مختصر دیپارتمنت و اسم دوره را وارد کند. و  ثبت نمودن اطلاعات دیگر همچون  درجه دوره، سال، تایم درسی، گروپ، و جندر اجباری نمی باشد.

صفحه پنجم (List of Instructors within Department Sheet)

در این  صفحه (sheet) لیست و معلومات استادان هر دپیارتمنت که شامل نام دیپارتمنت، نام مختصر (کد) دیپارتمنت،‌ اسم استاد، تخلص استاد، و ایمیل استاد (اختیاری) ثبت می شود.

صفحه ششم (List of Subjects in each cohort Sheet)

در این  صفحه (sheet) لست و مشخصات تمام مضامین که در یک دوره تحصیلی دیپارتمنت(سمستر فعلی دوره)  تدریس میگردد در

یک صفحه جداگانه ثبت میشود. این معلومات شامل نام مضمون، نام مختصر مضمون، تعداد کریدیت، نام استاد که تدریس می نماید می باشد.

نوت: برای هر دیپارتمنت از این صفحه (sheet) بطور جداگانه ساخته شده که معلومات مضامین هر دوره خود را وارد نمایند.

صفحه هفتم (List of students in each cohorts Sheet)

در این صفحه (sheet) لیست و مشخصات محصلان هر دوره تحصیلی برای هر دیپارتمنت  در یک صفحه جداگانه ثبت میشود. مشخصات لازم  شامل اسم دوره تحصیلی، اسم محصل، تخلص محصل، آی دی محصل (اختیاری)،‌ و ایمیل محصل (اختیاری) میباشد.

نوت: برای هر دیپارتمنت این صفحه (sheet) تکرار شده تا اطلاعات محصلان خود را وارد نمایند.

فورم جمع آوری اطلاعات برای سیستم آموزشی HELMS در لینک ذیل:
Data Gathering File (1).xlsx 

ویدیوی رهنما:
Guide

بعد از خانه پری فورم مذکور، آنرا به ایمیل آدرس ذیل بفرستید:
helms.mohe@gmail.com

Latest announcements

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Sat, Jan 18 2020 7:29 AM
Background image

MBA in University of Herat

Faculty of Economics, University of Herat plans to register new application for its MBA program.

Interested applicants are requested to visit Students’ affair Management and Master . . .

Tue, Aug 06 2019 11:23 AM
Background image

Announcement of the Ministry of Higher Education undergraduate scholarships in Qatar

Qatar announced the award of two sets of scholarships for the Afghanistan Government, which is distributed by the decision of the High Commission of the Ministry of Higher Education . . .

Back to announcements