رییس جدید التقرر پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی معرفی شد

Azizorayakhel.admin
Sun, Jun 28 2020 5:05 AM
س

پوهنوال لیلما شریفی یما به حیث رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی مقرر گردید.

در محفلی که به مناسبت معرفی خانم شریفی دایر گردید، پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، ضمن تبریکی تقرر پوهنوال لیلما شریفی یما تغییر و تبدیل در ادارات و حوزه تحصیلات عالی را بخشی از اقتضاآت تغییر و پیشرفت در نهاد های اکادمیک خوانده افزود: «جای که تغییر و تبدیل در آن نباشد از نقطه نظر منطق اداری جای بسته و کلاسیک تلقی می گردد که نمی تواند محیط مطلوب را فراهم کند

پوهندوی شهید زاده گفت که سازمان ها شبیه انسان ها تولد می شوند، زندگی می کنند و حتا می میرند ولی با این تفاوت که مرگ سازمان ها قابل تجدید حیات است و با یک تغییر می توان زمینه نفس تازه به پیکر یک سازمان را مهیا ساخت.

س

معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی را یک نهاد بزرگ آموزشی که به گفته وی آموزگاران آگاه و دانا را برای کشور پرورش می دهند، مهم خواند و از تمام دست اندرکاران این پوهنتون خواست تا با همیاری و تشریک مساعی نقش کلیدی این پوهنتون را چه در مدیریت ساختار آموزشی کشور و چه در برنامه های بزرگ علمی و اکادمیک برجسته بسازند.

پوهندوی شهید زاده از نوع مراوده و برخورد صمیمانه پوهنمل ذبیح الله اسدی رئیس پیشین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با رئیس جدید التقرر آن پوهنوال لیلما شریفی سپاس گزاری کرد و گفت که این نخستین بار است، که یک خانم در سطح رهبری یک پوهنتون مرکزی قرار گرفته است و خوشبختانه با حمایت گسترده از سوی رهبری این پوهنتون، استادان و کارمندان بخش اداری مواجه می شود.

پوهنوال غلام دستگیر خاورین مشاور مقام وزارت تحصیلات عالی در امور علمی نیز طی صحبت هایش، هدف از تغییر در نهاد های علمی را پیمایش مسیر جدید توسعه خواند و گفت: تغییر و تبدیل زمینه ساز ابتکارات جدید است و عرصه را برای ظهور ابتکارات جدید فراهم می کند تا مسیر انکشاف و توسعه به خوبی پیموده شود.

س

پوهنوال خاورین گفت که جابجایی و تغییر مهره ها باعث می شود تا اراده توسعه و پیشرفت از حالت بالقوه، به بالفعل درآید و نسخه جدید خلاقیت ‌ها و برنامه های سودمند به منصۀ اجرا گذاشته شود.

پوهنوال لیلما شریفی رئیس جدید التقرر پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از مقام عالی ریاست جمهوری و رهبری وزارت تحصیلات عالی بابت اعتماد نسبت به خودش و سپردن رهبری یک نهاد بزرگ علمی سپاسگزاری نمود.
وی افزود که صمیمانه تلاش خواهد ورزید تا پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه به یک پوهنتون با اعتبار و دارای شاخص های علم سنجی مبدل گردد.

س

پوهنوال شریفی یما با شرح برنامه های کاری خویش گفت که باجدیت تلاش می کند تا به تداوم تغییراتی که طی سال های گذاشته صورت گرفته، برنامه ها و آرمان های جدید را تحقق بخشد که منجر به تغییرات کیفی و کمی در این محیط علمی شود.

پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی رئیس قبلی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با شرح و توضیح کارکرد هایش از حمایت و همکاری وزارت تحصیلات عالی برای دستاورد های دوره کارش سپاسگزاری کرد.
دکتور اسدی افزود: افتخار می کنم که همیشه تصمیم‌گیری ها ام مبتنی بر خرد جمعی و رهبری ام بر پایه ی اخلاق اکادمیک استوار بود و به دور از سیاست و سلیقه های فردی صادقانه کار کردم.

س

دکتور ذبیح الله اسدی با اهدای یک دسته گل به رییس جدید التقرر پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی او را تبریک گفت و تعهد سپرد تا در آینده در کنار او و سایر استادان برای بهبود برنامه های علمی این پوهنتون همکار باقی بماند.

س

محفل با اهدای سپاسنامه مقام وزارت تحصیلات عالی بابت کارکردها و زحمات پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی رئیس قبلی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی خاتمه یافت.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS