جلسه نوبتی کمیسیون موسسات تحصیلات عالی خصوصی دایر گردید

Azizorayakhel.admin
Wed, Jul 29 2020 5:18 AM
ش

جلسه نوبتی کمیسیون موسسات تحصیلات عالی خصوصی تحت ریاست معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی و با اشتراک اعضای محترم کمیسیون یاد شده دایر شد.

در آغاز جلسه پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، نهاد های تحصیلات عالی خصوصی را مانند نهاد های تحصیلی دولتی بازوی مستحکم این وزارت عنوان نموده گفت: ما روی این موضوع کار و تلاش می نماییم که چگونه بتوانیم نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی خویش را از دیدگاه ارایه خدمات تحصیلی معیاری و با کیفیت، در جایگاه رفیع تحصیلی قرار دهیم. موصوف علاوه کرد که نزد وزارت تحصیلات عالی اساتید و محصلان بخش های دولتی و خصوصی اهمیت یکسان داشته، چون این دو سکتور دنبال اهداف مشترک که همانا خدمت به خاک و مردم کشور ماست، می باشند.

ش

در جلسه کمیسیون یاد شده مطابق اجندا موضوعات مربوط به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی از جمله: نصاب تحصیلی، ایجاد برنامه های جدید، توجه به کیفیت برنامه های ماستری و رعایت اسناد تقنینی، تعریف جایداد های دایمی، مطالعه نتایج نظارت از یک تعداد نهاد های تحصیلی خصوصی و برخی از موضوعات مطرح شده دیگر؛ در روشنی اسناد تقنینی، بحث و تصامیم لازم اتخاذ گردید و همچنان به ادارات مربوطه در مورد هدایات لازم ارایه شد.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS