اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل

Azizorayakhel.admin
a

Publish Date

Closing Date

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه تهیه و تدارک دو نوع  تیل (پطرول و دیزل) مورد ضرورت سال مالی (۱۴۰۰) آن اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ۸/۷/۱۳۹۹ از آمریت قرارداد های پوهنتون  علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا دراوقات رسمی بدست آورند. شرطنامه متذکره را مطالعه و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ارایه نمایند. فرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

 تضمین آفر بصورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی بروز تعیین شده مندرج در شرطنامه ساعت (۱۰) بجه قبل ازظهر در معاونیت مالی و اداری پوهنتون طبی کابل ابوعلی ابن سینا برگزار می گردد.

 

More tenders

Mon, Sep 28 2020 4:52 AM
Background image

CONTRACT AWARD NOTICE

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy Services for the Third . . .

Back to tenders