بست کادر علمی پوهنتون کابل

Azizorayakhel.admin
Mon, Sep 14 2020 7:10 AM
ض

Publish Date

Closing Date

Location کابل
Form
2 + 5 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۹ برای بار دوم در رشته ای ذيل به سويه داکتر، ماستر و  لیسانس که بلدیت کامل به زبان انگلیسی داشته باشد، به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی: انجنیری

دیپارتمنت: انجنیری میخانیک                                 یک بست 

متقاضيان از تاريخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ الی ۸ میزان ۱۳۹۹درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.