جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

Azizorayakhel.admin
Wed, Sep 16 2020 4:38 AM
a

تحت ریاست دکتور عباس بصیر نامزد وزیر و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، نخسین جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دایر شد.

در این جلسه دکتور عباس بصیر ضمن اشاره به برنامه ها و اولویت های کاری خویش، استقامت های کاری و برنامه های اعضای شورای رهبری این وزارت را استماع نمود.

دکتور عباس بصیر گفت: «جای مسرت است که ظرفیت های خوبی در رهبری وزارت تحصیلات عالی وجود دارد و این ظرفیت ها می تواند ما را به اهداف والای خویش که همانا بلند بردن کیفیت سکتور تحصیلات عالی کشور می باشد، زود تر و بهتر برساند.

وی اضافه کرد که تحول و تداوم در اداره و مدیریت یک اصل پذیرفته شده بوده و ما به آن متعهد می باشیم. موصوف اظهار داشت که رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی در کنار استمرار برنامه های قبلی پلان ها و برنامه های را در راستای تقویت و بهبود نظام تحصیلی کشور روی دست دارد که به همکاری اعضای شورای رهبری یکی پی دیگر تطبیق خواهد شد.

ش

همچنین در این جلسه معینان و رؤسای ادارات مرکزی این وزارت صحبت نموده گفتند، که در تطبیق پلان ها و برنامه های این وزارت بیشتر از پیش تلاش نموده و در این راستا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند کرد.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS