بست های کادر علمی موسسه تحصیلات عالی لوگر

Akmal_admin
Tue, Oct 13 2020 5:11 AM
h

Publish Date

Closing Date

Location لوگر
Form
1 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

مؤسسه تحصیلات عالی لوگر در سال ۱۳۹۹ برای باردوم در رشته های ذيل به سويه داکتر، ماسترو لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

 پوهنحی جیولوجی معادن   

 دیپارتمنت استخراج معادن                                         دو بست .

 دیپارتمنت تفحص واکتشاف                                       دو بست .

متقاضيان ازتاريخ ۲۲ میزان ۱۳۹۹ الی ۲ عقرب ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.