پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی فراه

Akmal_admin
M

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطللبی: W-015/REBIDMOHE/99/NCB/

وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی فراه اشتراک نموده وشرطنامه پروژه را ازسایت تدارکات ملی (www.npa.gov.afویا از ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۹ روز سه شنبه ساعت (۱۰) قبل ازظهر در ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار ناحیه سوم کابل – افغانستان ارائه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ 1.650.000 یک میلیون و ششصدو پنجاه هزار افغانی می باشد. جلسه آفر گشایی در تالار جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و  تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.

 

More tenders

Mon, Sep 28 2020 4:52 AM
Background image

CONTRACT AWARD NOTICE

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy Services for the Third . . .

Back to tenders