بست کادر علمی پوهنتون بلخ

Akmal_admin
Wed, Oct 14 2020 4:50 AM
h

Publish Date

Closing Date

Location بلخ
Form
7 + 6 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون بلخ در سال ۱۳۹۹ برای بار دوم در رشته ای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی: اقتصاد                                

 دیپارتمنت: احصائیه                                       یک بست.

متقاضيان از تاريخ ۲۲ میزان ۱۳۹۹ الی ۶ عقرب ۱۳۹۹ درخواستي شموليت درکادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.