اعلان تدارکاتی پوهنتون علوم طبی کابل " ابوعلی ابن سینا"

baqir_admin
g

Publish Date

Closing Date

موضوع: تهیه و تدارک  مواد اعاشوی (حبوات) ضرورت پوهنتون علوم طبی کابل " ابوعلی ابن سینا"

ریاست پوهنتون علوم طبی " ابوعلی ابن سینا" از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی (حبوبات ) ضرورت سال مالی ۱۴۰۰ اشتراک نموده و  نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ ۹/۹/۱۳۹۹ از مدیریت قرارداد های پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا "در اوقات رسمی بدست آورند، شرطنامه متذکره را مطالعه و آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی به روز تعین شده مندرج شرطنامه ساعت (10) قبل از ظهر در شعبه معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" برگزار میگردد.

More tenders

Mon, Sep 28 2020 4:52 AM
Background image

CONTRACT AWARD NOTICE

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy Services for the Third . . .

Back to tenders