اعلان عقد قرارداد دو نوع گاز طبی ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

baqir_admin
g

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده می شود که ریاست پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا درنظر دارد تا قرارداد دو نوع گاز طبی خویش را با شرکت تولید گاز آکسیجن جنگلک به مبلغ (4043200) افغانی عقد قرارداد نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که در زمینه هر گونه اعتراض داشته باشند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن بریاست پوهنتون علوم طبی کابل واقع کارته سخی کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

Mon, Sep 28 2020 4:52 AM
Background image

CONTRACT AWARD NOTICE

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy Services for the Third . . .

Back to tenders