از روز جهانی محصل طی محفلی در پوهنتون فاریاب تجلیل به‌عمل آمد

baqir_admin
Sat, Nov 21 2020 5:02 AM
g

محفل با اشتراک داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب، پوهنمل فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون فاریاب، معاونان پوهنتون، روئسای پوهنحی ها، روئسای دوایر دولتی و غیر دولتی آن ولایت، استادان، محصلان و کارمندان اداری پوهنتون یاد شده دایر گردید.

نخست شرکت کنندگان با گذاشتن اکلیل گل از شهدای محصلان پوهنتون کابل یاد بود به عمل آورده، برای شهدا بهشت برین، برای زخمیان شفای کامل استدعاء نمودند.

بعدٱ رحمت الله ادیب مسوول اتحادیه محصلان پوهنتون، صحبت نموده، ضمن سپاس گزاری از هیأت رهبری پوهنتون، بخاطر تجلیل با شکوه از این روز، پیشنهادات خود را بخاطر بهبود امور تحصیل به مقام ولایت فاریاب و رهبری پوهنتون ارایه نمود.

متعاقبٱ پوهنمل‌فیروزاوزبیک کریمی رئیس پوهنتون فاریاب، ضمن مبارک‌ گویی روز محصل، پیرامون اهمیت و فرصت دوره تحصیلی و مسؤولیت های محصلان در قبال جامعه اشاره نمود.

همچنان داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب، ضمن تبریکی روز محصل ، وعده هرنوع همکاری را برای پیشرفت تحصیلات عالی در آن ولایت ابراز داشت.

هکذا سه تن از محصلان به نماینده گی سایرین صحبت نموده، پیشنهادات شان را مطرح کردند.

محفل با توزیع لوح های تحسین برای محصلان ممتاز و دعائیه خیر اختتام یافت

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS