اعلان بست های کادری علمی پوهنتون بغلان

Akmal_admin
Sat, Nov 21 2020 6:50 AM
ب

Publish Date

Closing Date

Location بغلان
Form
2 + 17 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون بغلان درسال ۱۳۹۹ برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماسترولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.    

پوهنحی : زراعت

 دیپارتمنت: علوم حیوانی                                             یک بست

پوهنحی :  ادبیات و علوم بشری  

دیپارتمنت  اوزبیکی                                                     یک بست

متقاضيان ازتاريخ ۱ قوس ۱۳۹۹ الی ۲۰ قوس ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.