اعلان کادری علمی پوهنتون فاریاب

Akmal_admin
Sat, Nov 21 2020 7:03 AM
ب

Publish Date

Closing Date

Location فاریاب
Form
6 + 1 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون فاریاب درسال ۱۳۹۹ بـرای باردوم و سوم در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی   : انجنیری  

دیپارتمنت : مهندسی                    یک بست باردوم

پوهنحی   : ادبیات وعلوم بشری

دیپارتمنت : جغرافیه                         یک بست بارسوم  

  متقاضيان ازتاريخ ۱ قوس ۱۳۹۹ الی ۱۵ قوس ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.