اعلان کادرعلمی پوهنتون تخار

Akmal_admin
Sat, Nov 21 2020 10:09 AM
ب

Publish Date

Closing Date

Location تخار
Form
14 + 4 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون تخاردرسال ۱۳۹۹ برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.

    پوهنحی    تعلیم و تربیه   

    دیپارتمنت   فزیک                                             یک بست.

  متقاضيان ازتاريخ ۱ / قوس / ۱۳۹۹ الی ۳۰/ قوس / ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.