اعلان کادرعلمی پوهنتون هرات

Hamid_Obaidi
Wed, Nov 25 2020 9:25 AM
ب

Publish Date

Closing Date

Location هرات
Form
1 + 4 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون هرات درسال ۱۳۹۹ برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه دوکتور، ماستر ولیسانس (ارجحیت با داوطلبان ماستر دوکتور) داده می شود به کادر علمي جديد ضرورت دارد.    

  پوهنحی :   طب

 دیپارتمنت:  پارا کلینیک                                                     یک بست.

متقاضيان ازتاريخ ۵ قوس ۱۳۹۹ الی ۵ جدی ۱۳۹۹ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي نمرات، همين اعلان از وب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.