کنفرانسی پیرامون ارزش ادبیات فلکوریک زبان و ادبیات پشتو دایر گردید

baqir_admin
Thu, Nov 26 2020 8:05 AM
ل

کنفرانسی پیرامون ارزش ادبیات فلکوریک زبان و ادبیات پشتو، در پوهنتون جوزجان راه اندازی شد.

در این کنفرانس در حالیکه تعدادی کثیری از استادان پوهنتونهای؛ کابل، ننگرهار، خوست و پکتیا نیز حضور داشتند، پوهاند دوکتور لعل پاچا آزمون مشاور ریاست جمهوری در امور علمی و فرهنگی ضمن ایراد موضوعات مهم علمی راجع به ارزش های ادبیات فولکلوریک در راستای حفظ اصالت تاریخی و همچنان توسعه ی زبان ها، بر تحکیم وحدت ملی از طریق پوهنتون ها تاکید نمودند. ایشان به برنامه های معقول دولت راجع به امور علمی و فرهنگی روشنی انداخته و از توجه جدی ریاست جمهوری به این اموراطمینان داد.

در کنفرانس همچنان پوهندوی دیپلوم انجنیر مسعود حقبین رئیس پوهنتون جوزجان، تشریف آوری پوهاند دوکتورا لعل پاچا آزمون مشاور ریاست جمهوری در امور علمی و فرهنگی و همچنان استادان پوهنتون های مختلف کشور را به پوهنتون جوزجان خیر مقدم عرض نموده و بگونه ی مختصری معلوماتی راجع به فعالیت های علمی، تدریسی و دیگر امور مربوط به پوهنتون جوزجان، ارائه نمودند.

در ختم کنفرانس مهمانان از بخش های مختلف پوهنتون جوزجان دیدار کرده و تعدادی از آثار علمی را نیز به عنوان تحفه به هیأت رهبری پوهنتون جوزجان، اهدا نمودند.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS