کارگاه آموزشی روش تحقیق در پوهنتون غزنی دایر شد

baqir_admin
Tue, Feb 23 2021 9:10 AM
f

کارگاه آموزشی  روش تحقیق در پوهنتون غزنی به همکاری تخنیکی مرکز انکشاف مسلکی (PDC) آن پوهنتون دایر شد.

 در این کارگاه آموزشی  پوهنوال محمد بایر درمل رییس پوهنتون غزنی  و سایر سخنرانان  راجع به مفاهیم اساسی ترجمه آثار علمی, نحوه ترتیب پروپوزل برای ترجمه آثار علمی و ژورنال های معتبر و نامعتبر جهانی برای نشر مقاله های علمی به زبان های خارجی معلومات ارایه نمودند.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS