بست های کادر علمی پوهنتون فاریاب

baqir_admin
Wed, Mar 24 2021 4:38 AM
ل

Publish Date

Closing Date

Location فاریاب
Form
18 + 1 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

پوهنتون فاریاب در سال ۱۴۰۰ برای بار دوم در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس به کادر علمی جديد ضرورت دارد.

پوهنحی: شرعیات  

دیپارتمنت: فقه و قانون                                                                         یک بست

دیپارتمنت: تعلیمات اسلامی                                                                 یک بست

پوهنحی: کمپیوتر ساینس  

دیپارتمنت: سیستم های معلوماتی                                                   یک بست

دیپارتمنت: انجنیری شبکه                                                               یک بست

پوهنحی: اقتصاد     

دیپارتمنت: مالی  و بانکداری                                                                 یک بست

دیپارتمنت: اداره ومنجمنت                                                                   یک بست

پوهنحی:  انجنیری

دیپارتمنت: جیولوجی و معادن                                                              یک بست

دیپارتمنت:  تکنالوژی کیمیاوی                                                             یک بست

متقاضيان از تاريخ  ۴ حمل ۱۴۰۰الی ۱۴حمل ۱۴۰۰ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از ویب سايت وزارت، و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.