پروژه رنگمالی و ترمیمات تعمیرات ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا"

baqir_admin
ل

Publish Date

Closing Date

ریاست پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز پروژه رنگمالی و ترمیمات ریاست پوهنتون طبی کابل،  ریاست انستیتوت امراض صدری، قلبی و عائی و آمریت های کلینیک تدریسی این ریاست برای سال 1400 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ نشراعلان الی 21 روز تقویمی از مدیریت قرارداد های پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" در اوقات رسمی بدست آورند شرطنامه متذکره را مطالعه و آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ارایه نمایند آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی بوده و جلسه آفرگشایی به روز تعیین شده مندرج شرطنامه ساعت (10) قبل از ظهر در شعبه معاونیت مالی و اداری پوهنتون علوم طبی کابل "ابوعلی ابن سینا" برگزار می گردد.

More tenders

Sun, Apr 11 2021 11:29 AM
Background image

اطلاعیه اعطای قرار داد پروژه Third Party Validation (TPV) of Disbursement Link Indicators (DLIs)

Contract Award Notice

Client: Ministry of Higher Education,

Project: Higher Education Development Program-HEDP-

County: Islamic Republic of Afghanistan

Contract Title: Consultancy . . .

Tue, Dec 08 2020 7:40 AM Kabul
Background image

Kabul Poly Technique University Contract Award Notice

Kabul Poly Technique University invites all eligible bidders to participate in the competitive request for quotations process project of (14,000) liters of Diesel oil and (10,000) . . .

Tue, Dec 08 2020 7:34 AM Kabul
Background image

Announcement of Invitation to Bid

Title: Project of Provision and Procurement 40 Units Printer Cartridges and Photo Copies Machines for Central Offices of Ministry for the Financial Year of 1400 Persian Calendar.  

Req . . .

Back to tenders