طرح بهبود و تنظیم امور لیلیه های نهاد های تحصیلات عالی دولتی کشور نهایی گردید

baqir_admin
Mon, May 03 2021 11:16 AM
g

در جلسه ای که به این منظور تحت ریاست نوراحمد درویش معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و اشتراک رییس تدارکات این وزارت و معاونان اداری شماری از پوهنتون های کشور بصورت حضوری و آنلاین دایر گردید، مسوده طرح بهبود و تنظیم امور لیلیه های نهاد های تحصیلات عالی کشور که از سوی کمیته موظف تهیه شده است، بعد از ارایه پیشنهادات اصلاحی لازم مورد تائید قرار گرفت.

   معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی با ابراز قدردانی از اعضای کمیته، طرح یاد شده را یک سند جامع عنوان نموده آن را در قسمت تنظیم بهتر امور اعاشوی لیلیه های کشور مفید خواند.

 وی گفت که این طرح که به هدف مدیریت بهتر، کاهش مصارف، جلوگیری از اجراات دوگانه و بهبود امور لیلیه ها آماده شده است، قرار است بعد از اصلاحات لازم به شورای رهبری این وزارت ارایه و بعد از تائید با مقام عالی ریاست جمهوری کشور شریک ساخته شود.

 همچنان در این جلسه عبدالله صوفی زاده رییس تدارکات وزارت تحصیلات عالی در رابطه به مسوده طرح نامبرده معلومات داده گفت که در تهیه این طرح از تجارب کشور های منطقه و فرا منطقه و همچنان ارزش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور استفاده شده است.

 گفتنیست که در حال حاضر 22 لیلیه دولتی در نهاد های تحصیلی کشور وجود دارد که از جمله 90 هزار تن محصلان واجد شرایط ؛ 20 هزار تن آنان شامل این لیلیه ها بوده و متباقی نسبت کمبود اتاق های کافی، پول بدل اعاشه دریافت می نمایند.

Latest news

Sat, Jan 18 2020 7:36 AM
Background image

Inauguration of ICT center and The Online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences (Abu Ali Ibn Sina)

Acting minister of the Ministry of Higher Education inaugurated the ICT center and the online courses recording studio of Kabul University of Medical Sciences'(Abu Ali Ibn Sina).

Actin. . .

Mon, Jan 13 2020 5:35 AM
Background image

Higher Education Ministry’s Commission for students’ Credit Transfer Notification (1398)

  1. According to the Credit Transfer bill, the specified Credit Transfer period is only Jadi and Dalwa months.
  2. For Credit Transfer, the applicants don’t need any application letter; they. . .

BACK TO NEWS