اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد پروسه تبدیلی در نهاد های تحصیلی دولتی

baqir_admin
ل

به اطلاع محصلانی که خواستار تبدیلی از یک نهاد تحصیلی به نهاد تحصیلی دیگر باشند، مطابق به مقرره آموزش دوره لیسانس و فیصله مورخ 18/9/1399 شورای معینیت امور محصلان تبدیلی های شان تحت شرایط ذیل صورت می گیرد:

تبدیلی طبقه اناث به اساس موافقه هر دو نهاد تحصیلی و تکمیل نمره معیاری کانکور همان سال که امتحان کانکور را سپری نموده، صورت می گیرد

. 1تبدیلی طبقه ذکور مطابق مقرره فوق از روزانه به روزانه مجاز نبوده، صرف تبدیلی طبقه ذکور از برنامه روزانه به شبانه قابل اجرا می باشد.  

. 2محصلانی که یک سمستر خویش را موفقانه سپری نموده باشند، پروسه تبدیلی شان از تاریخ 10 الی 30 ثور سال 1400 صورت می گیرد

. 3فورم تبدیلی ها از طریق پوهنتون اولی اخذ و بعد از موافقه نهاد دومی غرض طی مراحل نهایی به ریاست امور محصلان تسلیم داده می شود

4محصلان که بیشتر از دو مضمون در پوهنتون اولی شان عدم کریدیت باشند، تبدیلی شان طی مراحل نمی گردد

.5یک محصل در طول دوره تحصیلی صرف یکبار حق تبدیلی را دارد

.6تبدیلی صرف در عین صنف، رشته و سمستر صورت می گیرد.

محصلان محترم مطلع باشند

Latest announcements

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Sat, Jan 18 2020 7:29 AM
Background image

MBA in University of Herat

Faculty of Economics, University of Herat plans to register new application for its MBA program.

Interested applicants are requested to visit Students’ affair Management and Master . . .

Tue, Aug 06 2019 11:23 AM
Background image

Announcement of the Ministry of Higher Education undergraduate scholarships in Qatar

Qatar announced the award of two sets of scholarships for the Afghanistan Government, which is distributed by the decision of the High Commission of the Ministry of Higher Education . . .

Back to announcements