اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

nasir_admin
Gsjkihvs

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد پروژه ترمیمات اساسی دفاتر مرکزی وزارت تحصیلات عالی تحت شماره داوطلبی (MOHE/1401/ W - 006) را با شرکت ساختمانی شاه محمود ژوند دارنده جواز نمبر (D-39799) آدرس: حاجی عبیدی مارکیت لشکرگاه- هلمند – افغانستان به قیمت مجموعی (4740780) چهار میلیون و هفتصدو چهل هزار و هفتصدو هشتادافغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار جوار پوهنتون کابل - کابل - افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements