اعلان کاریابی پوهنتون علوم طبی ابوعلی ابن سینا!

nasir_admin
Sat, Sep 03 2022 4:54 AM
asfasfsss

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا یک تعداد (۸) بست‌ های مسلکی و اداری خویش را در تفاهم با وزارت محترم تحصیلات عالی به اعلان رقابت آزاد گذاشته است. داوطلبان واجد شرایط می توانند فورمه های درخواستی بست مورد نظر خویش را از بخش اناثیه آمریت منابع بشری پوهنتون علوم طبی کابل دریافت نموده و بعد از خانه پری دقیق و ضمیمه اسناد مورد نظر از تاریخ 12/06/1401 الی 22/06/1401 در بخش اناثیه این آمریت تسلیم نمایند.

۲-.pdf (mohe.gov.af)

لینک فورم

(mohe.gov.af)